Home » שעות פנאי » עורך דין פשיטת רגל
עורך דין פשיטת רגל

עורך דין פשיטת רגל

ליווי של עורך דין פשיטת רגל הוא הכרחי

כאשר אדם הוא בעל חובות כספיים ואינו יכול להחזירם, יש באפשרותו להכריז על תהליך של פשיטת רגל.
פשיטת רגל היא הכרזה על כך שהחייב אינו יכול להחזיר את חובותיו במתכונת הנוכחית, אלא הוא צריך פריסה מחדש של החובות.
כאשר אדם בעל חברה מגיע למצב שהחברה בחובות שהם חדלי פרעון, הוא צריך לבצע תהליך פירוק חברה.
בשני המקרים יש צורך בעורך דין פשיטת רגל שמנוסה ומבין בהקשר של דיני בנקאות.
שני התהליכים נמשכים עד אשר החייב מגיע למצב של הפטר חובות מסמך שמעיד על כך שהחזיר את חובותיו לנושיו והוא לא נחשב עוד ל״חייב״.

ליווי של עורך דין פשיטת רגל הוא הכרחי בשני המקריםלעתים, כאשר מדובר בפירוק חברה, יש צורך בליווי צמוד ודקדקני יותר.
פירוק חברה דומה מאוד לפשיטת רגל, רק שהוא מתייחס לחברה בע״מ.
כאשר יש צורך בפירוק חברה, ממונה ״מפרק״, הוא זה שינהל את פירוק החברה ומכירת הנכסים שלה.
סמכויות המפרק דומות מאוד לסמכויות של הנאמן במקרה של פשיטת רגל המפרק בודק תביעות חוב, מבצע חלוקות כספים ועוד.

הצורך עבור עורך דין פשיטת רגל הוא קריטי

בכל מקרה של פשיטת רגל או פירוק חברה רצוי שיהיה לצד החייב עורך דין פשיטת רגל על מנת לייצג אותו ואת האינטרסים שלו אל מול הגורמים השונים כונס נכסים , הנאמן, הנושים, בתי משפט ועוד.עורך דין פשיטת רגל
כמובן שלייצוג המשפטי יש יתרונות שהם מעבר למקצועיים גרידא יש חשיבות נפשית עצומה לחייב, על עצם העובדה שעומד לצידו מישהו שמבין בנושא ומייצג את האינטרסים שלו ומלווה אותו אישית עד להפטר חובות שלא כמו בעורך דין שמכין כתב הגנה לשון הרע

במצב של חברה, כפי שציינו, מדובר בתהליך של פירוק חברה ולא פשיטת רגל.
אם בית המשפט מגיע למסקנה שאכן קיימת הצדקה לתהליך פירוק החברה הוא יוציא צו פירוק, כלומר הוראה להקפיא את כל התהליכים שעומדים כנגד החברה.
בשלב הראשון, כונס נכסים מבצע הערכה של שווי החברה ולאחר מכן ממונה מפרק שתפקידו לממש את הנכסים שנותרו לחברה ולמוסרם לנושים.
לאחר שהמפרק השלים את תהליך המימוש של הנכסים, בית המשפט יכול להוציא הפטר חובות מסמך שאומר כי בעל החברה פטור מכל חוב וכל טענה משפטית.

עורך דין משפט מסחרי או פשיטת רגל הוא קריטי כל תהליך של הסדר חוב נעשה באמצעות משא ומתן.
עורך דין פשיטת רגל יכול לעזור לחייב להגיע להסדרי תשלום נוחים ומינימליים על מנת שיוכל להמשיך בשגרת חייו מבלי לפגוע בצרכים הבסיסיים שלו ושל משפחתו לקורת גג, תשתיות בסיסיות ומזון.