Home » אדריכלות ועיצוב הבית » התקנת גלאי גז
התקנת גלאי גז

התקנת גלאי גז

השימוש בגז ביתי הוא בטיחותי כששומרים על תחזוקה נכונה, אך למען השקט הנפשי רצוי להתקין בארון המטבח הממוקם מתחת לכיריים, גלאי גז.
תפקידו של גלאי גז הוא כפול, המכשיר מתריע על דליפת גז באמצעות צפצוף, ובמקביל גם מנתק את זרם הגז לכיריים.

התקנת גלאי גז מותקן רק על ידי טכנאי גז מורשה שקיבל הסמכה לעסוק בתחום זה לאחר שלמד ועבר מבחני הסמכה בקורס המועבר על ידי נציגי משרד התעסוקה.
אדם שלא עבר קורס זה אינו מורשה לטפל במערכות גז ועלול לגרום לאסון אם יטפל באיתור דליפת גז ללא ידע מקדים.
לאחר שטכנאי גז בדק את הצנרת וראה שהיא תקינה על פי גיל הצנרת הרשום על גביה, הוא יתקין גלאי גז.

התקנת גלאי גז במפעלים

לנוכח נחיצותו הרבה של גלאי גז, הוא מותקן בעיקר במפעלים תעשייתיים שבהם השימוש בגז הוא בהיקפים גדולים. התקנת גלאי גז
אם חלילה תהיה באחד מהמפעלים הללו דליפת גז היא תגרום לאסון גדול ולכן חובה עליהם להתקין גלאי גז עבור איתור דליפת גז בכל אחד מהמפעלים הללו.
גלאי גז מאתר דליפת גז של גפ”מ (גז בישול) וגזים דליקים ורעילים אחרים.
המכשיר מגיב בעוצמה רבה במקרה של דליפת גז. הוא משמיע אזעקה ואורותיו מהבהבים.

הגלאי המאושר לשימוש הוא גלאי גז שקיבל את האישורים הנדרשים ממכון התקנים, עבר ביקורת של מכבי אש ושל נציג מהרשות המקומית.
חשמלאי המפעל מתקין גם ברז חשמלי בכניסה לגלאי גז, והחיווט כולו מחובר לרכזת הכוללת הן את גלאי העשן והן את גלאי הגז.
במקרה שהמכשיר איתר דליפת גז מרכזי, ההתרעה מועברת אוטומטית ישירות למכבי האש.
החוק בעניין זה הוא חד וחלק ואין בו פשרות. מפעלים שלא יפעלו על פי נהלים אלה לא יורשו לפתוח את המפעל אם מדובר במפעל חדש ולא יורשו להמשיך להפעילו אם מדובר במפעל קיים.
כדי לשמור על תקינות גלאי גז ועל האפקטיביות שלו, חובה להחליף אחת לחמש שנים את הרגש הפנימי.

יבוא גלאי גז

יבוא של גלאי גז, מתבצע מכמה מדינות בעולם שגם בהן קיימים תקנים מחמירים בנושא איתור דליפת גז.
גלאי גז שעברו את הבדיקות של מכון התקנים הן בארץ המוצא והן בישראל מאושרות לשימוש בארץ.
גוף המעוניין לרכוש גלאי גז, מבקש הצעות מחיר מכמה יבואנים ובוחר להתקין את גלאי הגז המתאים ביותר למפעל, למסעדה, או הביתה, הן על פי המפרט הטכני שלו והן על פי מחירו.

אולי יעניין אתכם לקרוא גם על מחיר בלון גז לבית או לעסק