Home » שעות פנאי » הפטר חובות
הפטר חובות

הפטר חובות

הפטר חובות הוא תהליך הדורש מומחה בתחום

הפטר חובות הוא תהליך המבוצע על ידי עורך דין פשיטת רגל כדי לפטור את הלקוח שלו ממירב חובותיו לאור מצבו הכלכלי ואי יכולת ההחזר שלו.

בתהליך פשיטת רגל , החייב לא מסוגל לעמוד בהחזר חובותיו, נושים כמו הבנקים, רשויות המס, ספקים ועובדים רודפים אחריו ומפעילים נגדו מנגנונים שונים כמו ההוצאה לפועל בכל יום, והוא לא יודע איך לצאת מהתסבוכת. הדרך הנכונה היא לפנות לעורך דין פשיטת רגל שיכוון אותו ויציל אותו מהבור העמוק שאליו נפל.

עורך דין פשיטת רגל עושה קודם כול סדר בבלגן מבין את המצב האמתי ואת עומק הבעיה ורק אז פועל בדרך המתאימה לפתרון התיק הספציפי, על פי הניסיון רב השנים שלו.

הפטר חובות – גביית חובות

עורך דין פשיטת רגל מחשב את גובה כלל חובותיו של פושט הרגל, מול יכולת ההחזר שלו, ומקבל החלטה אם להגיש לבית המשפט בקשה מוצדקת לקבלת הפטר. הפטר חובות
במקרים רבים הבקשה מוגשת גם על ידי כונס הנכסים הרשמי או נציגו – המנהל המיוחד שמונה על ידי בית המשפט. בית המשפט בודק את הנושא לעומקו, אם השתכנע השופט כי אין לחייב כל יכולת להחזיר את חובותיו שהצטברו, הוא יקבל את הבקשה ויאשר אותה.
מנקודה זו ייוצר מצב שאת רוב חובותיו לא ישלם הלקוח למעט סכום קטן ומינימלי שיקבע בית המשפט שעליו להחזיר מדי חודש לכלל נושיו.

לחצו כאן לקבלת ייעוץ על ידי – עורך דין פשיטת רגל

בית המשפט מחליט על פי דין קדימות נושים, מי מהנושים יקבל כספים ומה יהיה סכום ההחזר החודשי שלו.
הנושים הראשונים בעדיפותם הם העובדים והחובות שנצברו להם, בגין שכר עבודה, חופשה, פיצויי פיטורין, העדיפות השנייה היא חובות למס הכנסה, לרשות העירונית, למשכיר הנכס בו ממוקמים משרדי החברה ולאחר מכן ליתרת הנושים קרי ספקים ונותני שירות שונים.

לאחר קבלת צו הפטר, רוב הנושים לא יקבלו את מירב הכספים המגיעים להם ומבחינתם יהא זה חוב אבוד כיוון שלא ניתן לגבות אותו.

יוצאים מהכלל הם כמה גורמים שצו הפטר חובות לא חל על חובות הלקוח אליהם, לדוגמה חוב בגין דמי מזונות עבור ילדי הלקוח.
חוב למוסד לביטוח לאומי בגין תשלומי מזונות ששילם המוסד ישירות לגרושתו של הלקוח.
קנסות שונים שהוטלו על הלקוח על ידי הרשות המקומית או מוסדות המדינה, חובות שהושגו במרמה והלקוח היה שותף לדבר העבירה.

הפטר חובות – פתיחת דף חדש

קבלת צו הפטר, עוצרת את כל הליכי גבית החובות נגד הלקוח למעט פריסת התשלומים המינימלית ולכן היא מאפשרת ללקוח לפתוח דף חדש בחייו הן המקצועיים והן האישיים.  

אולי יעניין אתכם גם לקרוא בנושא – עורך דין פשיטת רגל לעסקים קטנים