Home » פינוי אסבסט » מחיר פינוי אסבסט
מחיר פינוי אסבסט

מחיר פינוי אסבסט

איך מתבצע תהליך של פירוק ופינוי אסבסט?

מחיר פינוי אסבסט תלוי בגודל המבנה ומשטחי האסבסט יש לפנות, בהיקף העבודה הנדרשת ועוד. תהליך הפינוי ממבנים וגגות מחייב עבודה של גורם מוסמך ומקצועי, בשל סכנות הבריאות אשר עלולות להיגרם כתוצאה מטיפול לא זהיר.

לפני הפירוק מרטיבים את האסבסט כדי למנוע אבק. לאחר מכן, מבריגים החוצה את הברגים המחברים את האסבסט אל המבנה ומסירים את הלוחות בזהירות כדי שלא ישברו. את לוחות האסבסט שמים בתוך יריעות פלסטיק עבות.

לאחר-מכן מפנים את  האסבסט אל אתר הטמנה מורשה. זריקת אסבסט חייבת להיעשות רק במקומות מורשים, אחרת זו עבירה על החוק. חשוב לקבל מהקבלן אישור על הפינוי, כדי לוודא שהוא לא סתם נזרק איפה-שהו. פעולה כזו עלולה להוביל לקנס על ידי פקחי המשרד להגנת הסביבה. קבלן האסבסט יקבע פינוי אסבסט מחיר בהתאם להיקף העבודה ולתמחור האישי שלו.

קבלן מורשה מחויב לפעול בהתאם להנחיות של המשרד להגנת הסביבה. הוא פועל עם צוות מיומן שמתמחה בפינוי אסבסט ומבצע את תהליך התכנון, הפירוק והפינוי בצורה מקצועית.

מחיר פינוי אסבסט

מכיוון שאסבסט נחשב לחומר מסוכן, הפינוי שלו חייב להיעשות באופן מקצועי. באסבסט אסור כיום להשתמש וחובה לפנותו ממבנים בהם הוא קיים.

חומר האסבסט היה בשימוש נרחב בתחום הבניה בעבר בגלל תכונות הבידוד שלו מרעש ומחום והוא ידוע כחומר חזק ועמיד. חשוב לציין כי אסבסט אינו חומר מסוכן כשלעצמו אלא רק כאשר הוא נשבר או נשרף. במקרים אלו משתחררים לאוויר סיבי האסבסט ושאיפתם מסוכנת לבריאות, בעיקר למערכת הנשימה.

במקום לחכות שהאסבסט ישבר, רצוי להזמין מבעוד מועד חברה מקצועית כדי לפנות אותו. כאשר מדובר בשטח של פחות מ-50 מ”ר ולוחות האסבסט שלמים, ניתן לפרקם בהתאם לתקנות פטור של החברה להגנת הסביבה.

לעבודות פינוי אסבסט מעל שטח של 50 מ”ר חייבים להזמין קבלן מורשה לפינוי אסבסט. מחיר פינוי אסבסט נקבע לפי מטר ובהתאם למדיניות התמחור של החברה. בכל מקרה, המחירים משתנים לפי פרויקטים שונים, גודלם ומורכבותם. כדאי גם לברר מראש מה כולל המחיר. האם רק פירוק, רק פינוי או את שתי הפעולות יחד.

עלות פינוי על-ידי קבלן מורשה

פירוק ופינוי אסבסט מחייב אישור והוצאת היתר מהמשרד להגנת הסביבה. במהלך העבודה אנשי המקצוע חייבים לעטות מסכה ולעיתים אף חליפת מגן כדי למנוע מגע עם סיבי האסבסט המסוכנים. לאנשים לא מוגנים לא מומלץ להיות בקרבת מקום. כאשר מדובר בהיקף עבודה של מעל 50 מ”ר יש להודיע על כך מראש לשכנים ולגדר את האזור בו עובדים.

קבלן אשר מטפל באסבסט הוא איש מקצוע אשר עבר את כל ההכשרה הנדרשת לכך מטעם המדינה. הוא אחראי לדאוג כי כל הצוות שעובד עימו מוגן היטב, לובש את הביגוד המתאים ומבצע את העבודה בהתאם לדרישות.

בנוסף עליו לשמור על סביבה מוגנת היטב. לדאוג לשילוט ברור של המקום ולגדר אותו כדי שעוברים ושבים לא יהיו חשופים לשאיפת הסיבים של האסבסט. קבלן מורשה לעבודות אסבסט קובע את עלות פינוי אסבסט בהתאם למשתנים שונים, כגון גודל השטח ומורכבות העבודה.