Home » טיאוט כבישים

טיאוט כבישים

טיאוט כבישים

שומרים על רחובות נקיים עם מכשיר טיאוט כבישים טיאוט כבישים – רחובות נקיים בלי מאמץ היציאה לרחוב בבוקר היא חוויה כמעט בלתי מורגשת לכולנו. אנו לוקחים כמובן מאילו את השהייה במרחב הציבורי אולם מושפעים ממנו גם בלי לשים לב. רחובות מוזנחים מהווה אסמכתא לטיפול חלקי של שירותי הרשות העירונית והם מאתגרים לא מעט בעלי תפקידים. פתרונות מתקדמים כמו כלי טיאוט ...

Read More »