Home » Tag Archives: חלונות מראה

Tag Archives: חלונות מראה

אנטי סאן

אנטי סאן

מה הינו ציפוי אנטי סאן ? ציפוי אנטי סאן עשוי מן יריעות דקות, אשר נצמדות לכל חלון ומעניקות בידוד מיטבי מפאת קרני השמש היוקדות ששוררות במדינת ישראל. ציפוי זה מודבק על גבי החלון בצורה קלה ומעניק רבות להמעטה ניכרת של רמות החום ובעוצמת הקרינה אשר נכנסת מבעד לחלונות הבית. מי עשוי להזדקק לשירות של אנטי סאן? הציפוי של אנטי סאן ...

Read More »